24-10-05

De schandpaal heringevoerd in Kortrijk?

Een van de mindere straffen in een ver en barbaars verleden was het te kijk zetten van vermeende misdadigers aan de schandpaal. Intussen is het strafrecht heel wat humaner geworden, dacht ik zo. Maar...

Op vrijdag 14 oktober 2005 werd in het station van Kortrijk een drugrazzia gehouden. Als lid van de politieraad (zone VLAS) werd ik daarover aangesproken door iemand die het aan de lijve meemaakte.De man werd op het piekuur op aangeven van de drughond tegengehouden in een van de tunnels van het station van Kortrijk.

Terwijl een onophoudelijke massa pendelaars en studenten voorbijtrok, werd hij samen met anderen geruime tijd publiekelijk tegen de muur geplaatst. Eveneens ten gehore van de passanten werd, nog voor de eigenlijke fouillering had plaats gehad, gesuggereerd dat hij met drugs te maken had. Dat was een motief om hem te verbieden een telefoontje te doen naar zijn vrouw die buiten het station op hem stond te wachten.

De fouillering, die wel in een afgesloten lokaal plaatshad, leverde geen aanwijzingen van drugbezit op. Niettemin verscheen de maandag daarop in de kranten een bericht waarin o.m. werd gesteld dat de drughond zich eigenlijk niet kan vergissen. Zo citeert Het Laatste Nieuws een politieambtenaar. Onomwonden beschrijft de handhaver van de wet de 35 mensen die ten onrechte door de drughond werden aangeduid, als ‘zogenaamd “vals positief”’ en hij voegt er bovendien nog aan toe: ‘Zij hadden recent drugs gebruikt of tenminste bij zich gehad.’

Ik kan dat niet laten passeren zonder het te berde te brengen op de politieraad. het is niet mijn bedoeling een beleid aan te vechten dat de mogelijke overlast van druggebruik wil voorkomen en verminderen. Drugacties van de politie kunnen daarin een rol spelen. Maar de manier waarop is belangrijk.

- Waarom wordt een drugactie toegespitst op een plaats en op een moment waarop vooral pendelaars, werknemers en studenten, van en naar Kortrijk elkaar kruisen? Van de 1550 gecontroleerde treinreizigers bleken er uiteindelijk 15 ‘positief’; dat is 1 op 100. Is die score goed genoeg om de actie de moeite waard te maken?

- Is het niet mogelijk een dergelijke actie uit te voeren met wat meer discretie, zeker t.o.v. gecontroleerden die zich helemaal niet verzetten? Is het nodig de groep ‘verdachten’ geruime tijd te kijk te stellen voor de talrijke passanten?

- Zou een dergelijke actie op niet meer begrip kunnen rekenen als betrokkenen op een beleefde manier zouden behandeld worden? Iedereen heeft recht op een minimum van respect.

- Zeker onverantwoord is dat de politie in haar persbriefing gecontroleerden waarop geen drugs zijn aangetroffen, verdacht maakt.

Ik ben eens benieuwd wat het antwoord zal zijn vanavond op de politieraad.

De antwoorden op mijn vragen in de politieraad vindt u in de reacties.
Commentaren

Het absolute geloof in de hond Mijn vragen in de politieraad van 24 oktober 2005 (Politiezone Vlas) werden beantwoord door de korpschef, hoofdcommissaris Stefaan Eeckhout. Met wat goede wil en de groeiende omvang van het drugprobleem bij jongeren in Kortrijk kennende, kan ik mij vinden in de meeste antwoorden. Meer daarover in andere reacties.

Met één standpunt van de commissaris kan ik niet akkoord gaan. Hij blijft achter de politiewoordvoerder staan die aan de pers verkaarde dat er 35 'zogenaamd vals positieven' werden opgespoord bij de drugactie. De politiewoordvoerder voegde eraan toe: "Zij hadden recent drugs gebruikt of tenminste bij zich gehad."

Die 'vals positieven' zijn mensen die door de drughond werden aangeduid als drugbezitter, maar die bij de fouillering geen drugs bleken mee te hebben. Volgens mij kan men die mensen, zonder deugdelijke bewijzen, niet beschuldigen. Mijn bron beweert bij hoog en bij laag nog nooit iets te maken gehad te hebben met drugs, en hem kennende, geloof ik hem.

De hoofdcommissaris houdt evenwel vol: "Alle personen die door een drughond aangeduid worden, hebben ofwel drugs bij zich of hebben in het recente verleden (een week) drugs bij zich gehad of gebruikt. De zekerheidsgraad bedraagt 99,99 om niet te zeggen 100%. Vaak gaat het om personen die bij het zien van het controledispositief snel hun drugs weggooien, maar het kan ook op recent gebruik wijzen".

Hoe kan men nu een zo groot geloof hebben in een hond? Bovendien is er nog een andere uitleg mogelijk. Mijn bron geeft les aan een universiteit en vertoeft dan ook dagelijks in studentengelegenheden. Het volstaat bijvoorbeeld dat er in een cafetaria een tafelgenoot een jointje zat te roken, om positief te scoren bij de drughond. Ik blijf er mij tegen verzetten dat men dergelijke 'vals positieven' grovelijk beschuldigt.

De commissaris liet nog weten dat de namen van de vals positieven worden gescreend. De namen worden wel niet geregistreerd in een databank.

Gepost door: Marc Lemaitre | 25-10-05

De korpschef antwoordt Hoofdcommissaris Stefaan Eeckhout, korpschef van de Politiezone Vlas gaf volgende antwoorden op mijn vragen.

1. Sedert mei 2005 hield de politie 16 controleacties op drugs. Daarbij werden 4352 personen gecontroleerd. 60 (1,37%) bleken positief. De 'score' bij de actie in het station van Kortrijk (15 positief op 1552) ligt in dezelfde orde van grootte. De keuze om op die plaats en op het piekuur te controleren is niet willekeurig. Uit verklaringen van druggebruikers kon men uitmaken dat de kans om drugs te vinden groot was.

2. Volledige discretie garanderen in een station waar honderden mensen voorbijkomen, is onmogelijk. Nochtans zou ernaar gestreefd zijn om de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk te beschermen. [Mijn bron heeft dat anders ervaren.]

3. Alle politiemensen die aan een dergelijke controle meewerken wordt op het hart gedrukt correct maar resoluut op te treden. Mijn weten van de commissaris is geen enkele klacht ingediend wegens onbeleefd gedrag. Mocht daar toch sprake van geweest zijn in een onbewaakt ogenblik, dan biedt de commissaris zijn excuses aan.

Gepost door: Marc Lemaitre | 25-10-05

En als die drughond nu eens reageert op andere geuren? Hondenliefhebbers maken mij attent op andere mogelijke fouten bij het inzetten van een drughond. De hond is afgericht op het reageren op geuren van drugs, maar dat sluit niet uit dat het beest ook kan reageren op andere geuren die hem sterk aanspreken, bijvoorbeeld op de geur van andere honden.

Toevallig heeft mijn bron nog niet zo lang geleden een puppy gekocht, die niets liever doet dan rollebollen met zijn baasjes. Zou het niet kunnen dat de geur van die puppy de vaderlijke of moederlijke gevoelens van de drughond deden ontwaken?

Gepost door: Marc lemaitre | 26-10-05

drugrazzia
Schandpaal te Kortrijk ?
Er zijn gemeenteraadsverkiezingen aan het naderen : men zou toch niet verwonderd moeten staan dat het regime via de politie heel STOER uit de hoek wil komen om de vermaledijde partij de wind uit de zeilen te nemen.
Daarna zal de 'strijd tegen drugoverlast' wel fel afnemen...

Zo zijn ze nu eenmaal onze politieke voormannen.
Gepost door: walter maes | 31-10-05

De commentaren zijn gesloten.